เกี่ยวกับเรา

     บริษัท แสงวิทย์ ซายน์ จำกัด  เป็นบริษัทที่นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ทุกชนิด ซึ่งเป็นตัวแทนเครื่องมือผลิตภัณฑ์หลายยี่ห้อจากประเทศสหรัฐอเมริกา, อังกฤษ หรือในแถบเอเชีย เป็นต้น  เราจำหน่ายเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ วิจัย และทดสอบ ให้ทั้ง มหาวิทยาลัย, สถาบันวิจัย, สถาบันนิติวิทยาศาสตร์, ศูนย์การแพทย์, หน่วยงานทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น เครื่อง X-Ray Fluorescence, เครื่องเตรียมตัวอย่าง, เครื่องตรวจสอบสารตกค้างในอาหาร, เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไขมันและน้ำมัน, เครื่อง Nuclear Magnetic Resonance เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทเรายังเป็นตัวแทนจำหน่าย สารเคมีมาตรฐาน, โปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องแลป และอุปกรณ์ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์อื่นๆ 

บริษัทเรายังมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคที่มีประสบการณ์ในหลายด้าน 
พร้อมทั้งช่างที่พร้อมให้การบริการดูแลลูกค้าหลังการขายเป็นอย่า
งดี