ข่าวและกิจกรรม
งาน Oil & Gas Thailand 2015 and Petrochemical Asia 2015 เป็นงานอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเกี่ยวกับน้ำมันและก๊าซ และด้านปิโตรเคมี, อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในอุตสาหกรรมนี้ พร้อมทั้งอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2558 เวลา 10.30
งาน Thailand Lab 2015 เป็นงานแสดงสินค้าและงานประชุมด้านเทคโนโลยี เครื่องมือและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2558 เวลา 10.00 – 17.00 น. ณ EH105&107 ศูนย์การแสดงสินค้า ไบเทค บางนา
โครงการชีววิทยาและการควบคุมแมลงกัดและดูดเลือดสัตว์ซึ่งอาจนำโรคสู่คนระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข โดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กับมหาวิทยาลัยรากูโนกากูเอ็ง ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยมีระยะเวลาดำเนินงานงานวิจัยร่วมกัน 2 ปี (ตั้งแต่ปี 2558-2560)
การศึกษาล่าสุดนำโดยนักวิจัยจาก Harvard School of Public Health (HSPH) พวกเขาได้ระบุถึงกลไกในระดับโมเลกุลที่สำคัญที่อยู่เบื้องหลังประโยชน์ที่มีต่อสุขภาพ อันเนื่องมาจากการควบคุมอาหารที่ปราศจากภาวะทุพโภชนาการและอย่างที่เป็นที่รู้จักกันดีแล้วว่าการควบคุมแคลอ
อนาคตของวงการแพทย์อาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยที่ถูกต้องเพียงอย่างเดียว แต่ปริมาณยาในร่างกายก็มีความสำคัญเช่นกัน การเจาะเลือดตรวจนั้นมีทั้งข้อดีข้อเสีย ทำให้นักวิทยาศาสตร์คิดค้นวิธีการใหม่ โดยการ"ฝังชิป"ลงไปใต้ผิวหนังเพื่อวัดปริมาณสารในร่างกา
เมื่อระเบิดทำการระเบิดและกระแทกเข้าสู่ทหาร หากดูจากภายนอก พวกเขาดูเหมือนไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆ แต่เมื่อคลื่นกระแทกที่มาจากการระเบิด เข้ากระแทกสู่ภายในร่างกายของพวกเขา มันจะทำให้เกิดภาวะเลือดไหลภายในปอดได้ ซึ่งพวกเขาต้องได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วเพื่อให้มีชีว