ข่าวและกิจกรรม
งาน Thailand Lab 2015 งานแสดงสินค้าและงานประชุมด้านเทคโนโลยี เครื่องมือและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
งาน Thailand Lab 2015 เป็นงานแสดงสินค้าและงานประชุมด้านเทคโนโลยี เครื่องมือและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2558 เวลา 10.00 – 17.00 น. ณ EH105&107 ศูนย์การแสดงสินค้า ไบเทค บางนา

งาน Thailand Lab 2015 ได้นำเสนอเทคโนโลยี เครื่องมือ นวัตกรรม ด้านห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เพื่องานวิจัย การทดลอง ทดสอบ รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์และงานบริการในทุกภาคส่วนอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมาคมต่างๆ ร่วมมือจัดการประชุมและสัมมนากว่า 50 หัวข้อ โดยมีผู้เข้าร่วมจากประเทศต่างๆ อาทิ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เยอรมัน สเปน อินเดียว อังกฤษ และไทย ครอบคลุมกลุ่มเครื่องมือและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพและการแพทย์, ด้านอาหารและเครื่องดื่ม, ด้านชีววิทยา, ด้านสิ่งแวดล้อม, ด้านเคมี และด้านพลังงานและปิโตรเลียม
ข้อมูลเพิ่มเติม www.thailandlab.com
 “พบกับบูธของแสงวิทย์ ซายน์ ที่ F16-F17”