ข่าวและกิจกรรม
งาน Oil & Gas Thailand 2015 and Petrochemical Asia 2015
งาน Oil & Gas Thailand 2015 and Petrochemical Asia 2015 เป็นงานอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเกี่ยวกับน้ำมันและก๊าซ และด้านปิโตรเคมี, อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในอุตสาหกรรมนี้ พร้อมทั้งอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2558 เวลา 10.30

งานมหกรรมครั้งที่ 5 ของอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซและปิโตรเคมีที่ใหญ่ที่สุดในระดับเอเซีย แห่งประเทศไทย เป็นงานแสดงเทคโนโลยีเกี่ยวกับน้ำมันและก๊าซและอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โดยได้รวมเอาบริษัทธุรกิจน้ำมันและก๊าซ ทั้งกลุ่มธุรกิจขั้นต้นและขั้นปลายระดับนานาชาติเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อแสดงพัฒนาการล่าสุดในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซและปิโตรเคมีที่มีอยู่ในประเทศไทยในปัจจุบัน
ข้อมูลเพิ่มเติม http://oilgasthai.com/