ข่าวและกิจกรรม
[ข่าวประชาสัมพันธ์]
งาน Oil & Gas Thailand 2015 and Petrochemical Asia 2015 เป็นงานอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเกี่ยวกับน้ำมันและก๊าซ และด้านปิโตรเคมี, อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในอุตสาหกรรมนี้ พร้อมทั้งอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2558 เวลา 10.30
งาน Thailand Lab 2015 เป็นงานแสดงสินค้าและงานประชุมด้านเทคโนโลยี เครื่องมือและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2558 เวลา 10.00 – 17.00 น. ณ EH105&107 ศูนย์การแสดงสินค้า ไบเทค บางนา