สินค้า

Core Analyser – GeoSpec2
ยี่ห้อ : OXFORD-NMR
รหัสสินค้า : oxford-01
Core Analyser – GeoSpec2
Benchtop NMR Analyser – Pulsar
ยี่ห้อ : OXFORD-NMR
รหัสสินค้า : oxford-02
Benchtop NMR Analyser – Pulsar
Benchtop NMR Analyser – MQC
ยี่ห้อ : OXFORD-NMR
รหัสสินค้า : oxford-03
Benchtop NMR Analyser – MQC