สินค้า

Environmental Analysis Reference Material
ยี่ห้อ : LGC
รหัสสินค้า : lgc-03
Environmental Analysis Reference Material
Reference Materials for Physical Properties
ยี่ห้อ : LGC
รหัสสินค้า : lgc-04
Reference Materials for Physical Properties:
Pharmaceutical Reference Substances and Impurities Material
ยี่ห้อ : LGC
รหัสสินค้า : lgc-05
Pharmaceutical Reference Substances and Impurities Material
Food Proficiency Testing Schemes
ยี่ห้อ : LGC
รหัสสินค้า : lgc-07
Food Proficiency Testing Schemes
Beverage Proficiency Testing Schemes
ยี่ห้อ : LGC
รหัสสินค้า : lgc-06
Beverage Proficiency Testing Schemes
Forensic & Clinical EQA Schemes
ยี่ห้อ : LGC
รหัสสินค้า : lgc-08
Forensic & Clinical EQA Schemes
Others Schemes
ยี่ห้อ : LGC
รหัสสินค้า : lgc-10
Others Schemes
Core Analyser – GeoSpec2
ยี่ห้อ : OXFORD-NMR
รหัสสินค้า : oxford-01
Core Analyser – GeoSpec2