ผลงาน


ผลงาน ทัวร์เสมือนจริง 360 องศา  บ้านหุ่นเหล็ก จ. อ่างทอง

 

ผลงานบางส่วนของผลิตภัณฑ์ Leica 3D Scanner ซึ่ง บริษัท แสงวิทย์ ซายน์ เป็นตัวแทนจำหน่าย

 

 

 
ตัวอย่างภาพที่ได้จาก Leica 3D Scanner