บริการ

ฝ่ายบริการหลังการขายและดูแลลูกค้า

ฝ่ายบริการหลังการขายและดูแลลูกค้า  ให้บริการทั้งในการซ่อม ดูแลเครื่องมือ ของลูกค้าเมื่อเกิดปัญหา และบริการในการ calibrate เครื่องมือ ในแต่ละปี โดยทีมช่างวิศวกรที่มีความชำนาญและประสบการณ์มาหลายปี เครื่องมือที่ Calibrate ในแต่ละปี เช่น Lab X-3500, X-supreme 8000, MDX, NMR-MQC และกล้อง Compare
 
สำหรับการให้บริการในส่วนของ calibrate เครื่องมือ สามารถสอบถามรายละเอียดได้โดยตรงกับทางบริษัท


โทร 02-8869200 ต่อ 301
Email : info@saengvithscience.co.th หรือ saengvith.sc@anet.net.th

บริการออนไลน์ 1 ดาวน์โหลด คลิก

บริการออนไลน์ 2 ดาวน์โหลด คลิก